“Ik leg de focus op het verbeteren van je sterke kanten.

Dat geeft zoveel meer impact dan het verzwakken van je mindere kanten!”

Afhankelijk van de vraag en de cliënt werk ik in mijn coachingstrajecten met een mix van methodieken. Altijd is daarbij mijn uitgangspunt dat ik me focus op het uitbouwen van je sterke kanten. Dat betekent dat we soms een knip moeten zetten in iets uit het verleden als dat je tegenhoudt, en het betekent vooral dat inzoomen op wat je wél in aanleg aan mogelijkheden hebt meegekregen, aan waar je al wél goed in bent. Om een beeld te geven van mijn ‘repertoire’, licht ik een aantal van de methodieken uit:

De Sterke Punten methode (Gallup USA)

De Sterke Punten (Strengthsfinder) methode is een belangrijk en motiverend talent-ontwikkelingsprogramma. Het is een methodiek die zichtbaar maakt over welke talenten je beschikt, hoe je die ontwikkelt tot jouw unieke Sterke Punten en hoe je deze bewuster kunt gebruiken in je werk.

Ik zet deze methode vrijwel in al mijn consulten en trajecten in. Het gedachtegoed er achter – investeer in je sterke kanten en niet in je zwakke kanten als je succesvol wilt zijn – past me als een fijne jas. Bovendien is er een talententest aan gekoppeld die snel en diep inzicht geeft in je talenten en je drijfveren. En daarmee een ‘lijst van eisen’ van wat je kwijt wilt in je werk.

Lees hier meer over de Sterke Punten methode.

ontdek je talenten en sterke punten met de strengthsfindermethode

Opstellingen of systemisch werken

Een mens maakt deel uit van meerdere systemen. Het team waar je lid van bent is zo’n systeem, net als het samenwerkingsverband met je leidinggevende en ook de familie waar je deel van uitmaakt. Wanneer binnen een van ‘jouw’ systemen de verhoudingen scheef liggen, dan verstoort dat je functioneren.

Een opstelling is een methodiek waarbij de werking van het systeem waarbinnen je vraag of probleem zich afspeelt, inzichtelijk wordt gemaakt. Door alle leden/elementen van het betreffende systeem in de vorm van poppetjes op tafel op te stellen, krijg je een beeld van de patronen die zich binnen dat systeem voordoen. Je ziet welke positie en houding je inneemt binnen dat systeem en welk effect dat op je functioneren heeft. Zodat je van daaruit kunt onderzoeken welke andere, meer passende positie, je in kunt nemen om het evenwicht te herstellen.

Het visueelmakend karakter van deze methodiek zorgt voor krachtige en snelwerkende resultaten.