“Ik leg de focus op het verbeteren van je sterke kanten.

Dat geeft zoveel meer impact dan het verzwakken van je mindere kanten!”

Afhankelijk van de vraag en de cliënt werk ik in mijn coachingstrajecten met een mix van methodieken. Altijd is daarbij mijn uitgangspunt dat ik me focus op het uitbouwen van je sterke kanten. Dat betekent dat we soms een knip moeten zetten in iets uit het verleden als dat je tegenhoudt, en het betekent vooral dat inzoomen op wat je wél in aanleg aan mogelijkheden hebt meegekregen, aan waar je al wél goed in bent. Om een beeld te geven van mijn ‘repertoire’, licht ik een aantal van de methodieken uit:

Het Enneagram

Het Enneagram is een praktisch model dat uitgaat van negen verschillende persoonlijkheidstypen. Ieder type kent zijn eigen drijfveren en gedragingen. Meestal herkennen we van alle negen typen wel iets in ons eigen leven.

Herkenning van je dominante type geeft ruimte om van een afstand naar je gedrag te kijken en begrip te krijgen voor hoe je denkt, voelt en doet. En het maakt inzichtelijk en voorspelbaar hoe je onder bepaalde omstandigheden zult reageren.

Met behulp van een eenvoudige spiertest plaats ik je (tijdelijk) in het hokje van je type zodat je kunt zien met welke belemmeringen je te maken heeft en hoe je deze ombuigt naar mogelijkheden.

ontdek je talenten en sterke punten met de strengthsfindermethode

De Sterke Punten methode (Gallup USA)

De Sterke Punten (Strengthsfinder) methode is een belangrijk en motiverend talent-ontwikkelingsprogramma. Het is een methodiek die zichtbaar maakt over welke talenten je beschikt, hoe je die ontwikkelt tot jouw unieke Sterke Punten en hoe je deze bewuster kunt gebruiken in je werk.

Ik zet deze methode vrijwel in al mijn consulten en trajecten in. Het gedachtegoed er achter – investeer in je sterke kanten en niet in je zwakke kanten als je succesvol wilt zijn – past me als een fijne jas. Bovendien is er een talententest aan gekoppeld die snel en diep inzicht geeft in je talenten en je drijfveren. En daarmee een ‘lijst van eisen’ van wat je kwijt wilt in je werk.

Lees hier meer over de Sterke Punten methode.

Opstellingen of systemisch werken

Een mens maakt deel uit van meerdere systemen. Het team waar je lid van bent is zo’n systeem, net als het samenwerkingsverband met je leidinggevende en ook de familie waar je deel van uitmaakt. Wanneer binnen een van ‘jouw’ systemen de verhoudingen scheef liggen, dan verstoort dat je functioneren.

Een opstelling is een methodiek waarbij de werking van het systeem waarbinnen je vraag of probleem zich afspeelt, inzichtelijk wordt gemaakt. Door alle leden/elementen van het betreffende systeem in de vorm van poppetjes op tafel op te stellen, krijg je een beeld van de patronen die zich binnen dat systeem voordoen. Je ziet welke positie en houding je inneemt binnen dat systeem en welk effect dat op je functioneren heeft. Zodat je van daaruit kunt onderzoeken welke andere, meer passende positie, je in kunt nemen om het evenwicht te herstellen.

Het visueelmakend karakter van deze methodiek zorgt voor krachtige en snelwerkende resultaten.

voorbeeld van een tafelopstelling
emotioneel evenwicht van Roy Martina

EE (emotioneel evenwicht)

Je functioneren (gedrag) wordt voor een groot deel bepaald door de ervaringen die je op hebt gedaan in het verleden, en hoe je die hebt opgeslagen op je harde schijf, ofwel je onderbewustzijn. Positieve ervaringen die je hebt opgeslagen, maken dat je je krachtig voelt in situaties die lijken op die positieve ervaringen. Negatieve ervaringen echter blokkeren je in situaties die dááraan doen denken.

Dit gebeurt onbewust en automatisch, en dat maakt het zo moeilijk om je manier van reageren te veranderen. Met behulp van EE word je je bewust van de ervaringen die je gedrag tot op vandaag negatief beïnvloeden. Het helpt je die op zo’n manier te verwerken dat de invloed afneemt of zelfs verdwijnt. Je voelt je emotioneel in evenwicht: krijgt meer keuze vrijheid en bent in staat te reageren zoals je dat zelf wilt.

EE combineert technieken als acupressuur (drukpuntmassage), NLP, kinesiologie en de O-spiertest. De kracht daarvan is dat patronen blijvend worden doorbroken op een diep niveau.

De spiertest of O-ring test

Wanneer ik tijdens het gesprek met een cliënt merk dat zijn of haar ontwikkeling wordt tegengehouden door een emotionele blokkade die we met praten alleen niet kunnen verzwakken, dan zet ik de spiertest in. Met behulp van die testwijze kan ik in snel tempo de kern van het probleem in kaart brengen en daarmee ook de sleutel naar de oplossing.

De spiertest wordt gebruikt om uit te zoeken waar, waarom en wanneer de balans in het lichaam verstoord is geraakt en tegelijkertijd hoe die balans kan worden hersteld. Deze test werd in de jaren ’60 in Amerika ontwikkeld door de arts en chiropractor George Goodheart. Goodheart had in zijn praktijk ontdekt dat bepaalde patiënten sommige spieren niet in de uitgangspositie konden vasthouden. Daaruit concludeerde hij dat spieren op stress en ziekte reageren met spanningsveranderingen.

Bij de spiertest maak je een O-ring (zie foto) met je duim en middelvinger en zet daar een lichte druk op. Ik trek zachtjes aan deze vingers om te kijken of de spier voldoende energie heeft om die te weerstaan. Wanneer de spier deze zachte druk niet kan weerstaan wordt de test ‘zwak’ genoemd en is er sprake van een onbalans. De reden daarvoor kan in allerlei vormen van stress liggen (emotionele stress of fysieke stress) en stress kost energie.

Met de spiertest kan ik dus op een diep niveau (je onderbewuste geheugen) inzicht krijgen en geven in waarom je doet zoals je doet en voelt wat je voelt. Wanneer dat plaatje voldoende compleet is, test ik uit wat de beste manier is om jouw balans weer te herstellen en hoe we je zelfherstellend vermogen kunnen stimuleren.

ik gebruik de o-ring of spiertest