Het enneagram in management – Oscar David

Samenvatting

Het enneagram is een beproefd systeem dat negen verschillende persoonlijkheidstypen beschrijft. De theorie van het enneagram gaat ervan uit dat ieder mens tot één van deze negen typen behoort. Elk type bedient zich van een specifieke strategie die tot succes leidt, maar ook belemmeringen met zich meebrengt. Het enneagram kent veel toepassingen in management, onder meer bij teambuilding, coaching, management development en organisatieverandering. In dit boek wordt u wegwijs gemaakt in het enneagram en de toepassingsmogelijkheden binnen de dagelijkse praktijk van de manager en professional.

In het eerste deel worden de verschillende typen in vogelvlucht doorgenomen en kunt u kennismaken met het enneagram. Naast beschrijvingen van de typen volgen tips over hoe met het type om te gaan en suggesties voor verdere ontwikkeling van het betreffende type.
In het tweede deel worden door managers en professionals veel gestelde vragen over het enneagram beantwoord. Deze vragen hebben onder meer betrekking op de theorie achter het enneagram, toepassingsmogelijkheden binnen management, organisatiecultuur en het enneagram, commerciële toepassingen van het enneagram en het enneagram als hulpmiddel bij persoonlijke ontwikkeling.

Dit boek geeft niet alleen handvatten om beter inzicht te krijgen in menselijk gedrag in organisaties, maar zal u bovenal aanmoedigen uw interesse in uzelf en anderen weer eens nader te verdiepen.

koop het boek bij Managementboek.nl